○ دوشنبه ٥ بهمن ،۱۳۸۳

أنتن


آنتن
آنتن کشيده ايم به سمت فضای تو
تاروی موج مرده بيايد صدای تو
اف ام نداشت قدرت جذب و گرفتنت
درجستجواست موج بلندی برای تو
گيرنده ها که قدرت شان بی نهايت است
هرگزنمی رسندبداينسان به پای تو
آسانتراست جذب تو وقتی که موج ها
صاف است ونيست هيچ کسی درهوای تو
تعقيب می شوی به ميان شمارگان
گرگم شودزحافضه ها ردپای تو
يکسوهزارگونه فرستنده قوی
تبليغ می کنند برای بقای تو
درشيشه های بسته به تصوير می کشد
طرح قشنگ ازهوس خنده های تو
مدمی کشی وبعد هنرپيشه گان شهر
تقليدمی کنند همه از ادای تو
ديشب به روي پرده چه خوب حرف می زدی
امشب سکوت سرد نشسته به جای تو
آنتن شکست وموج به خش خش نمود رو
می پالمت قشنگ ! کجايی فدای تو


 داوود حکیمی || ٥:٥٧ ‎ب.ظ

نظرات شما   ○ شنبه ۳ بهمن ،۱۳۸۳

مرا بنوش


مرا بنوش

بلند می شوم از کوه و دره ها با تو

ازین کرانه ، ازین دشت درهوا با تو

مرا زخاک بخیزان که تا عروج کنم

به دور دست افق ها شوم رها با تو

چگونه می شوم اینگونه دفع و جذب بزرگ

چگونه خاک تنم گشته کیمیا با تو

مرا بنوش که لبریز ازدحام تو ام

وعشق می دهد اینگونه ماجرا با تو

چگونه می رهم ازاین جهان ازاین مردم

که تا شروع کنم عشق تازه را با تو

چه بود آن که دران سوی خاک های غریب

مرا نموده به یک نقطه مبتلا با تو

زشوق می تپد و رقص می کند جنگل

صدا که میزنم « ای عشق » ! یک صدا با تو

مرا کشیده  که درخاک خویش دفن کنند

وازدواج کنم زیر خاک ها با تو

قرار شد که بیایی مرا نجات دهی

که تا به دار زنند بعد ازآن مرا با تو

هنوز منتظرم تا کمی قدم بزنم

    درامتداد سرکها و جاده ها با تو

 


 داوود حکیمی || ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ

نظرات شما Copyright © 2004 by FanooseKhial . All rights reserved.

 

   ● منوی اصلی


:: Dawod Hakimi ::


 


   ● لوگوی دوستان


 
 

   ● آرشيو وبلاگ


آرشيو

 


   ● لينکستان وبلاگ


Weblog's Counter :

 


   ● کليپ های برگزيده

 


   ●


Fanoose Khial

 
.onmousedown=noRightClick function noRightClick() { if (event.button==2) { alert(' گل می دزدی؟') } } document